zrzeczenie się

Firma 3c srl dba o to, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli nadal napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni, jeśli możesz nas o tym poinformować. Prosimy o wskazanie w jakim obszarze serwisu zapoznałeś się z informacją. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Odpowiedź prześlij e-mailem na adres: info@3csrl.eu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji w Internecie, takich jak nieefektywność lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych staramy się ograniczyć do minimum liczbę pól obowiązkowych. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu 3c srl za pośrednictwem tej strony internetowej, 3c srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Odpowiedzi i pytania dotyczące prywatności przesłane e-mailem lub za pomocą formularza internetowego będą traktowane tak samo jak listy. Oznacza to, że możesz oczekiwać od nas odpowiedzi w ciągu maksymalnie 1 miesiąca. W przypadku skomplikowanych zapytań poinformujemy Cię w ciągu 1 miesiąca, jeśli będziemy potrzebować maksymalnie 3 miesiące.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz w kontekście odpowiedzi lub prośby o informacje, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

3c srl musi zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić swój system przed wszelkimi formami nielegalnego użytkowania. 3c srl musi w tym celu wdrożyć środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając m.in. aktualny stan wiedzy. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie, poniesione przez użytkownika serwisu, powstałe w wyniku nielegalnego korzystania z jego systemów przez osoby trzecie.

3c srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których lub z których odsyłacz hipertekstowy lub inne odnośniki są umieszczone. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom stron trzecich.

Nasi pracownicy zrobią wszystko, aby zapewnić dostępność serwisu i stale go ulepszać. W tym dla osób korzystających ze specjalnego oprogramowania ze względu na niepełnosprawność.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny przysługują firmie 3c srl.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody 3c srl, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące prawo (takie jak prawo do cytowania), chyba że konkretna treść nie wskazuje na to Inaczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt.